Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Croeso i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn cefnogi pobl hŷn yng Nghymuned Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru (ACNEW) yn elusen leol annibynnol sy’n arbenigo mewn cefnogi pobl dros 50 oed ledled Sir y Fflint a Wrecsam.

Cenhadaeth ACNEW yw cefnogi pobl hŷn a’u gofalwyr i gael bywyd o’r ansawdd gorau bosib. Rydym yn hybu annibyniaeth ac yn croesawu henaint fel profiad positif lle gall pob unigolyn hŷn wneud dewisiadau drostynt eu hunain a chadw rheolaeth dros eu bywydau.


Trin pobl fel unigolion


Cysylltwch ag Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’n gwasanaethau

Cysylltwch ag Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru, i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’n gwasanaethau.

Sir y Fflint: 08450 549 969

e:info@ageconnectsnewales.org.uk