Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Cynlluniau Angladd

Sir y Fflint a Wrecsam

Cynlluniau Angladd


Mae’r rhan fwyaf ohonom yn ceisio osgoi meddwl am ddiwedd ein hoes ond os gwnewch y cynlluniau cywir gallwch chi a’ch teulu deimlo’n dawelach eich meddwl. Trwy ddewis cynllun angladd, byddwch yn amddiffyn eich anwyliaid oddi wrth y cynnydd mawr mewn costau angladd ac yn golygu nad oes raid iddynt wneud penderfyniadau anodd mewn cyfnod anodd. Gall Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru eich helpu gyda’r broses o wneud cynlluniau angladd.

 

Sut gallwn ni helpu gyda Cynllunio Angladdau

  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni lleol a allai eich helpu i drefnu Cynllun Angladd fforddiadwy.
  • Gallwn gynnig ymweliadau cartref hyblyg

Ffoniwch 0845 0549969

i gael rhagor o wybodaeth.