Flintshire : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Home Solutions Service Team

Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Hayley, Niamh and Angela

Home Solutions Service

Hayley, Niamh and Angela

The Home Solutions team have a background in management and home care and has worked for the organisation since 2008 in various roles including co-ordinator social inclusion.

Ymunodd Hayley â’r sefydliad yn 2009 fel gweithiwr gweinyddol ond newidiodd ei rôl i weithio gyda’r gwasanaeth Datrysiadau Tai yn 2015 ac, erbyn hyn, hi sy’n cydlynu’r gwasanaeth. Mae Hayley wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau.

Ymunodd Niamh â’r tîm yn 2017 fel prentis ac ar ôl llwyddo i gwblhau ei phrentisiaeth mae hi wedi ymuno â’r tîm yn barhaol. Mae Niamh yn hoffi mynd allan am fwyd gyda’i theulu a’i ffrindiau.

Mae Angela yn helpu i hyrwyddo’r gwasanaeth Datrysiadau Tai yn ardal wledig gogledd Sir y Fflint yn ogystal â rhoi cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae Ange yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, hwylio a cherdded ei chŵn.

 Contact the Service Solutions in the home

Help with cleaning, laundry and ironing, shopping and more