Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gwneud rhodd yn memoriam

Yn gwneud gwahaniaeth go iawn er cof am rywun arbennig

Mae llawer o bobl yn dewis ein helpu drwy roi rhodd er cof, felly fe allech chi ofyn i deulu a ffrindiau i gofio chi gyda rhoddion i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru yn hytrach na blodau yn eich angladd.

Ar ôl eich anwyliaid yn cael eu cymryd gofal, gall hyd yn oed cyfraniad bach i’n sefydliad ein helpu i barhau i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl hŷn. Gallwch wneud hyn trwy adael cymynrodd neu rodd yn eich ewyllys, gallwch gysylltu â’ch cyfreithiwr i drefnu hyn. Os nad oes gennych ewyllys rhowch wybod i ni a gallwn gynnig rhywfaint o gymorth gyda hyn.

Rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd a wneir i’r sefydliad felly cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad post llawn fel y gallwn gydnabod eich cyfraniad caredig ac efallai y byddwn hefyd yn gallu hawlio Cymorth Rhodd ar eich rhodd. Cliciwch yma gael gwybod mwy am Gymorth Rhodd.