Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gwasanaeth Cefnogi Pobl Hŷn

Sir y Fflint

Gwasanaeth cefnogi rhad ac am ddim am dymor byr yn ymwneud â thai


Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Pobl Hŷn yn wasanaeth cefnogi rhad ac am ddim yn y tymor byr (hyd at 12 wythnos) i bobl sy’n byw yn Sir y Fflint sydd dros 50 ac sy’n denantiaid neu’n berchen ar eu cartrefi. Mae’r gwasanaeth yn sicrhau bod unrhyw unigolyn hŷn yn teimlo’n fwy hyderus diolch i’w cysylltiad gyda ni ac yn gallu aros yn annibynnol a pharhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain a’u dewis gymuned.

Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â llywodraeth leol.

Sut gallwn ni helpu...

  • Gwasanaeth cefnogi rhad ac am ddim am dymor byr yn ymwneud â thai (hyd at 12 wythnos)
  • I bobl sy’n byw yn Sir y Fflint sydd dros 50 ac sy’n denantiaid neu’n berchen ar dai.
  • Mae’r gwasanaeth yn sicrhau bod y person hŷn yn gallu parhau i fod mewn rheolaeth ac yn annibynnol, gan barhau i fyw yn eu cartref eu hunain a’u dewis gymuned.
  • Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â llywodraeth leol.
  • Mae ein cynghorwyr yn ymweld â phobl yn eu cartrefi eu hunain.
  • Mae ffocws y gefnogaeth ar ddymuniadau a barn y bobl hŷn eu hunain.
  • Mae’r meysydd o gefnogaeth yn cynnwys diogelwch yn y cartref, diogelwch yn y gymuned, cyngor am fudd-daliadau, gweithgareddau cymdeithasol a chludiant.
  • Rydym yn annog pobl hŷn i gydweithio â ni i wella eu sefyllfa a’u helpu i ddysgu mwy o wybodaeth, cael mwy o brofiad ac aros yn annibynnol.
  • Rydym yn canfod atebion, yn rhoi cyngor ymarferol ac yn cysylltu gyda gwasanaethau, asiantaethau neu sefydliadau eraill i ddatrys problemau.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth

Ffoniwch 08450 549 969