Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Atebion yn y Cartref

Gwasanaethau Glanhau Sir y Fflint a Wrecsam


Atebion yn y Cartref yn darparu cefnogaeth i bobl sydd angen cymorth gyda glanhau domestig; cynorthwyo siopa neu ymweliadau; golchi dillad a smwddio (yn eich cartref eich hun).

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i unrhyw un o unrhyw oedran sy’n byw yn Sir y Fflint neu Wrecsam. Mae’r gwasanaeth yn costio £16.00 yr awr gyda 35c yn ychwanegol am bob milltir ar gyfer siopa ac ymweliadau. Mae’r staff i gyd wedi cael gwiriad gan yr heddlu gan ddefnyddio’r gwasanaeth DBS


Sut gallwn ni helpu

  • Glanhau cyffredinol (hwfro, tynnu llwch, glanhau’r ystafell ymolchi a’r gegin ac ati)
  • Golchi dillad
  • Smwddio
  • Siopa
  • Teithiau gyda chymorth i apwyntiadau neu ymweliadau
  • Gadw cwmni
  • Darperir deunyddiau glanhau
  • Gall unrhyw un sy’n byw yn Sir y Fflint neu Wrecsam ddefnyddio’r gwasanaeth

I drafod eich anghenion cysylltwch â ni

08450 549 969