Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Ysgrifennu Ewyllys a Pŵer Atwrnai Parhaol

Sir y Fflint a Wrecsam

Help i ysgrifennu eich Ewyllys...


Rydym yn cynnig cymorth wrth ysgrifennu eich Ewyllys a threfnu Atwrneiaeth Arhosol. Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol i ysgrifennu ewyllys, dyma’r ffordd orau o sicrhau bod eich dymuniadau’n cael eu parchu a bod unrhyw eiddo neu feddiannau sydd gennych yn cael eu gadael i’r bobl a ddewiswch chi.

Sut allwn ni helpu

Ysgrifennu Ewyllys

  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysgrifennwr ewyllysiau lleol
  • Gallwn gynnig ymweliadau cartref hyblyg
  • Prisiau cystadleuol

Pŵer Atwrnai Parhaol

  • Dogfen gyfreithiol sy’n rhoi mwy o reolaeth i chi dros yr hyn sy’n digwydd i chi os nad oes gennych y ‘gallu meddyliol’ i wneud penderfyniadau drosoch eich hun
  • Mae 2 fath: penderfyniadau am arian ac eiddo a phenderfyniadau am iechyd a lle
  • I gael arweiniad ar Bŵer Atwrnai Parhaol, cliciwch ar y ddolen (Cliciwch yma)
  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chwmni lleol sy’n gallu eich helpu i gwblhau Pwerau Atwrnai Parhaol
  • Gallwn gynnig ymweliadau cartref hyblyg
  • Prisiau cystadleuol

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth

Ffoniwch 08450549969