Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Older Persons Service

Wrexham

Cynnig cefnogaeth yn rhad ac am ddim am hyd at 26 wythnos i bobl dros 50 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam


Mae’r gwasanaeth Pobl Hŷn yn cynnig cefnogaeth yn rhad ac am ddim am hyd at 26 wythnos i bobl dros 50 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, sydd wedi profi newid yn eu hamgylchiadau’n ddiweddar ac sy’n delio â nifer o faterion ar eu pennau eu hunain neu heb fawr ddim cefnogaeth. Mae’r gwasanaeth yma wedi’i ariannu gan Sefydliad Lloyds Bank Cymru a Lloegr

Sut allwn ni helpu…….

  • Cefnogaeth am ddim am hyd at 26 wythnos
  • I bobl 50 oed ac yn hŷn ym mwrdeistref sirol Wrecsam
  • Bydd ein swyddog Pobl Hŷn yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun
  • Mae dymuniadau a barn y person hŷn yn ganolog i’r gefnogaeth
  • Rydym yn annog penderfyniadau positif ac yn rhoi cymorth ac arweiniad i esbonio sut i ddelio gyda’ch sefyllfa
  • Gallwn eich galluogi i aros yn annibynnol o fewn eich cartref a’ch cymuned
  • Gallwn roi cefnogaeth mewn gwahanol feysydd, dyma rai ohonynt: teimlo’n ddiogel yn y cartref, cynhwysiad cymdeithasol, rheoli arian, problemau gyda thai a chynnal a chadw, gwybodaeth am fudd-daliadau ac Iechyd a Lles

 


Contact ACNEW

For help and advice