Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Ynghylch Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru (ACNEW), sef Age Concern Gogledd Ddwyrain Cymru gynt, fwy na 15 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae’r sefydliad wedi tyfu ac wedi cyffwrdd â bywydau miloedd lawer o bobl yn Sir y Fflint a Wrecsam.


Yr Oes Cysylltu stori Gogledd Ddwyrain Cymru hyd yn hyn

15 Mlynedd o gefnogi pobl hŷn yn Sir y Fflint a Wrecsam

Rydym yn sefydlu...

2003-2009

Gwasanaeth Cyntaf …

Gyda'n gilydd rydym yn gryfach …

2009 - 2011

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf

Ymuno gyda gylydd

Canolfan Gweithgareddau Lewis House

Agor canolfan gweithgareddau Lewis House


Mae llawer o bobl wedi cael modd i fyw drwy eu cysylltiad gyda ni ac wedi ail gysylltu â’u cymuned, gwneud ffrindiau newydd ac ail gwrdd â hen gyfeillion yn aml iawn.

Rydym yn hybu lles pobl drwy eu trin fel unigolion, gan weithio gyda nhw i ddatrys unrhyw broblemau a’u helpu i barhau i fwynhau bywyd a theimlo’n rhan werthfawr o’u cymuned.

Age Connects Cymru

Gweithio gyda'n gilydd i gefnogi pobl hŷn yn y gymuned

Mae Age Connects Cymru yn bodoli i newid agweddau pobl tuag at yr henoed ac felly wella eu bywydau. Rydym yn gwrando ar farn pobl hŷn ac yn helpu i newid barn cymdeithas ynglŷn ag oedran, lle ystyrir yr hen hŷn yr un mor werthfawr ag unrhyw un arall.

Mae Age Connects Cymru’n caniatáu i’w aelodau weithio ar y cyd ledled Cymru gyda’r un pwrpas.

Credwn fod cydweithio’n gallu cryfhau’r gefnogaeth a roddir i bobl hŷn yn y gymuned.

Mae Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru’n aelod o Age Connects Cymru, sy’n cynnwys 6 sefydliad:

 

        Age Connects Wales  Age Connects North West Wales   Age Connects Torfaen    Age Connects Neath Port Talbot   Age Connects Cardiff & the Vale

 

Save