Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gwasanaeth Torri Ewinedd y Traed

Wrecsam a Sir y Fflint

Oeddech chi'n gwybod … edrych ar ôl eich ewinedd traed eich helpu i gadw symudol


Mae ein technegwyr iechyd y traed yn darparu gwasanaeth sylfaenol mewn torri ewinedd y traed. Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un beth bynnag fo’u hoedran sy’n cael trafferth torri ewinedd eu traed

Sut y gall ein gwasanaeth torri ewinedd traed eich helpu

  • Mae ein clinigau ewinedd y traed ar gael yn Sir y Fflint yn y Fflint, Saltney a’r Wyddgrug ac, yn Wrecsam, yn Rhosddu a’r Waun
  • Mae ein technegwyr iechyd y traed yn darparu gwasanaeth sylfaenol mewn torri ewinedd y traed
  • Mae apwyntiadau’n para 20 munud
  • Mae angen i gleientiaid sy’n newydd i’r gwasanaeth gwblhau asesiad ffôn byr am fod rhai eithriadau meddygol
  • Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un beth bynnag fo’u hoedran sy’n cael trafferth torri ewinedd eu traed
  • Y gost am bob sesiwn yw £15 (Yn eich apwyntiad 1af mae taliad ychwanegol unwaith-yn-unig o £15 am eich torwyr a byddwch chithau’n cadw’r rhain)

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad

Ffoniwch l 08450 549 969