Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gwirfoddolwch i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Oes gennych chi ychydig o amser sbâr?


Mae gennym dîm o wirfoddolwyr i’n helpu i ddarparu rhai o’n gwasanaethau. Heb ein gwirfoddolwyr ni fyddem yn gallu cynnig cefnogaeth i gymaint o bobl hŷn nac yn yr un ffordd.

Mae gwirfoddoli nid yn unig o fudd i’n pobl hŷn ond gall fod yn wobrwyol iawn i’r gwirfoddolwyr hefyd am eu bod yn gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a threulio amser gyda phobl sy’n gwerthfawrogi eu cefnogaeth.


Dyma ein RoIau Gwirfoddol ar hyn o bryd

Gweithiwr Gweinyddol i Glinig Ewinedd y Traed

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein Technegwyr Iechyd y Traed. Byddent yn cwblhau manylion cofrestru, cymryd taliadau a threfnu apwyntiadau.

Gwirfoddolwr Gweithgareddau

Rydym yn cynnal gweithgareddau i bobl hŷn yn Rhosddu yn Wrecsam a Fflint yn Sir y Fflint. Mae’r gweithgareddau ar hyn o bryd yn amrywio o gelf i gyfrifiaduron. Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi’r gweithgareddau sydd gennym ar waith ac i ddatblygu gweithgareddau newydd felly os oes gennych sgiliau y byddech yn hapus i’w rhannu gyda phobl hŷn byddem wrth ein boddau’n clywed gennych.


Cyfaill Ffôn

Rydym yn chwilio am bobl sy’n hyderus yn sgwrsio gyda rhywun hŷn ar y ffôn. Mae pobl hŷn yn gallu teimlo’n unig ac mae sgwrs wythnosol fel hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr.

Codi Arian a Digwyddiadau

Rydym yn ceisio trefnu a mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau i hybu ein gwasanaethau ac i godi arian i gynnal a datblygu ein gwasanaethau.


Gwirfoddolwch i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Os cewch ychydig o amser sbâr ac mae gennych ddiddordeb mewn unrhyw rai o’r rolau gwirfoddoli uchod cysylltwch â Sarah ar 08450549969 neu llenwch y ffurflen gais y gallwch ei lawrlwytho.