Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Cyngor am Fudd-daliadau

Wrecsam


Rydym yn cynnig cyngor budd-daliadau i unrhyw bobl hŷn (dros 50 oed) yn byw yn Wrecsam. Gellir Cyngor Budd-daliadau yn cael ei roi dros y ffôn neu ymweliadau cartref os oes angen cwblhau unrhyw ffurflenni Budd-daliadau.

Sut gallwn ni helpu

  • Cyngor ffôn am amrywiaeth o fudd-daliadau
  • I bobl sy’n byw yn Wrecsam sy’n hŷn na 50
  • Galwad ffôn gychwynnol i asesu a allai rhywun fod yn gymwys i hawlio budd-daliadau
  • Ymweliad â’r cartref i lenwi ffurflen fudd-daliadau (os yw’n ofynnol)

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth

Ffoniwch 08450 549 969