Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Swyddi

ein swyddi gwag cyfredol


Gymorth yn y Cartref

Atebion yn y cartref

Graddfa’r Cyflog: £8.21 yr Awr

Oriau Gwaith: Amrywiol

Lleoliad: Sir y Fflint a Wrecsam

Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys: glanhau cyffredinol (hwfro, tynnu llwch, glanhau’r ystafell ymolchi a’r gegin ac ati), golchi dillad a smwddio, siopa a helpu i fynd i apwyntiadau.

Gofynion eraill: Trwydded yrru a cherbyd y gallwch ei ddefnyddio a gwiriad DBS.


Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â 'n tîm, byddem wrth ein bodd i glywed gennych

Ffoniwch 08450 549 969