Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gweithgareddau Cymdeithasol i Bobl Hŷn

Sir y Fflint a Wrecsam

Gall Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru eich helpu i ddod o hyd i amrywiaeth o grwpiau cymdeithasol yn eich ardal leol a thrafod sut y gallech chi ymuno â nhw.


Grwpiau gweithgareddau Fflint

Lewis House, Swan Street, CH6 5BP

Mae ACNEW yn cynnal prynhawn goffi wythnosol bob Dydd Llun (heb gynnwys gwyliau’r banc) o 1:30-3pm yn Lewis House, Swan Street, Y Fflint, CH6 5BP. Mae croeso i bawb ymuno â ni i gael te/coffi/sudd ffrwyth, teisen a chwmni.

Dyma rai o’r sesiynau eraill sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd yn Lewis House:

Cronfa Fwyd Sir y Fflint bob Dydd Iau o 10am – 12 y pnawn, i gael rhagor o wybodaeth cliciwch y ddolen https://flintshire.foodbank.org.uk/locations/
Y Ganolfan Gwnsela bob Dydd Mercher o 12 y pnawn -3pm, i gael rhagor o wybodaeth ewch i’w tudalen Facebook https://www.facebook.com/TheCounsellingHubFlintshire/


Os hoffech wirfoddoli i sefydlu grŵp yn Lewis House, cysylltwch â ni ar 08450 549969, anfonwch e-bost i info@acnew.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar waelod y dudalen hon.

Mae ein hystafell yn Lewis House ar gael i’w rhentu am £5 yr awr i grwpiau cymunedol, naill ai un waith yn unig neu fel trefniant rheolaidd. Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r ystafell neu gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni ar 08450 549969, anfonwch e-bost i info@acnew.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar waelod y dudalen hon.Cyfeillion Ffôn

Weithiau sgwrs â rhywun yn gwneud popeth yn well...

Mae gwirfoddolwyr yn ffonio pobl yn y gymuned o’n swyddfeydd unwaith yr wythnos i gael sgwrs gyffredinol. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim.


Diddordeb mewn unrhyw un o'r gweithgareddau uchod?

Cysylltwch â ni