Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Codi arian i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

A fyddech chi, eich cyfeillion, eich teulu neu gymdogion yn hoffi cefnogi ein helusen a’r gwaith a wnawn yn Sir y Fflint a Wrecsam?

Rhowch yr hwyl i godi arian ...


Beth am drefnu digwyddiad codi arian ar ein rhan a chael hwyl yn codi arian drwy gynnal eich digwyddiad eich hun? Bydd eich amser a’ch ymdrech yn helpu i gefnogi pobl hŷn yn eich ardal sy’n fregus, yn unig, wedi ynysu ac sy’n dibynnu ar ein gwasanaethau.

Ydych chi angen rhywfaint o ysbrydoliaeth?

  • Bore coffi / gwerthu cacennau
  • Nofio/rhedeg/seiclo/dawnsio noddedig
  • Diwrnod/noson i mewn /allan i’r merched
  • Noson gwis
  • Noson rasys
  • Gwneud a gwerthu crefftau
  • Noson Bingo

Oes gennych syniad ar gyfer digwyddiad codi arian?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad codi arian er budd Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru ac eisiau rhagor o gyngor a chymorth (yn cynnwys ffurflenni noddi, posteri a chyngor am unrhyw ofynion cyfreithiol/diogelwch) neu os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n grŵp codi arian, hoffem glywed gennych. Cysylltwch: 08450 549969 neu info@acnew.org.uk