Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Cyngor i bobl hŷn

yn Sir y Fflint a Wrecsam


Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru darparu gwybodaeth am ddim, annibynnol a chyngor ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn. Mae’r Gwasanaeth yma ar gael i unrhyw un dros 50 oed sy’n byw yn Sir y Fflint a Wrecsam neu rywun sy’n ffonio ar eu rhan. Nod y gwasanaeth yma yw helpu pobl hŷn i aros mor annibynnol ag sy’n bosibl yn eu cartrefi eu hunain a’u cymunedau lleol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â nis

Ffoniwch 0845 054 9969